Βίζα B-2 για Επίσκεψη στις ΗΠΑ

Published: 2019-06-21
 
Βίζα B-2 – Μη-Μεταναστευτική Βίζα για τις ΗΠΑ

Ενδέχεται να χρειαστείτε βίζα Β-2 εάν απορρίφθηκε η αίτησή σας για ταξιδιωτική άδεια (ESTA) προκειμένου να μπορέσετε να ταξιδέψετε χωρίς βίζα. Η βίζα επισκέπτη B-2 είναι μη-μεταναστευτική βίζα για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αναψυχή και τουρισμό.

Υπάρχουν επιπλέον δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε εάν επισκεφτείτε τις ΗΠΑ με βίζα B-2. Οι επιπλέον δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν είναι ιατρική περίθαλψη, σύντομες σπουδές, ερασιτεχνική ψυχαγωγία και ερασιτεχνικός αθλητισμός.

Ιατρική Περίθαλψη:

Στους ταξιδιώτες που επιζητούν ιατρική περίθαλψη στις ΗΠΑ ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα έγγραφα μαζί με την αίτηση για βίζα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Ιατρική διάγνωση από ιατρό της χώρας προέλευσης, στην οποία να περιγράφεται το είδος της πάθησης και ο λόγος που χρειάζεται να γίνει θεραπεία στις ΗΠΑ
  • Επιστολή από ιατρό ή ιατρική μονάδα στις ΗΠΑ στην οποία να δηλώνεται ότι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τη θεραπεία της συγκεκριμένης πάθησης και να αναφέρεται λεπτομερώς η προβλεπόμενη διάρκεια και το κόστος θεραπείας (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των ιατρών, του κόστους νοσηλείας και όλων των δαπανών που σχετίζονται με ιατρικά ζητήματα), και
  • Απόδειξη ότι τα έξοδα μεταφοράς, ιατρικής περίθαλψης και διαμονής σας στις ΗΠΑ θα καλυφθούν οικονομικά. Η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή τραπεζικών ή άλλων δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων ή επικυρωμένων αντιγράφων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (δική σας ή του ατόμου/οργανισμού που πρόκειται να καλύψει οικονομικά τη θεραπεία σας)

Σημείωση: Οι ταξιδιώτες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς βίζα στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα θα πρέπει να φέρουν αυτά τα στοιχεία μαζί τους για να τα παρουσιάσουν στους υπεύθυνους της υπηρεσίας μετανάστευσης εάν αυτό τους ζητηθεί.

Σύντομα προγράμματα σπουδών:

Εάν ο πρωταρχικός στόχος της επίσκεψής σας είναι ο τουρισμός (και θα παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα σπουδών κατά τη διάρκεια της διαμονής σας), ενδέχεται να δικαιούστε βίζα. Μπορεί επίσης να δικαιούστε βίζα εάν το πρόγραμμα είναι ψυχαγωγικό ή ερασιτεχνικό.

Σημείωση: Εάν με το πρόγραμμα σπουδών σας αποκομίσετε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή πίστωση, δεν θα δικαιούστε βίζα Β-2. Το ίδιο ισχύει και για επισκέψεις που σχετίζονται με σεμινάρια ή συνέδρια από τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πτυχίο (συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που συμμετέχουν σε μαθήματα διαδικτυακών σπουδών και ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για ακαδημαϊκές γνωμοδοτήσεις ή εξετάσεις). Εάν ο κύριος στόχος του ταξιδιού σας είναι να συμμετάσχετε σε επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάριο ή συνέδριο που δεν οδηγεί σε ακαδημαϊκή πίστωση, ενδέχεται να δικαιούστε βίζα B-1.

Ερασιτεχνική ψυχαγωγία:

Άτομα ή ομάδες ερασιτεχνών που δίνουν παραστάσεις σε κοινωνικό και /ή φιλανθρωπικό πλαίσιο ή λαμβάνουν μέρος ως παίκτες σε σόου ταλέντων ή σε διαγωνισμό, ενδέχεται να δικαιούνται βίζα Β-2 υπό την προϋπόθεση ότι δεν πληρώνονται.

Εάν είστε τέτοιος καλλιτέχνης, μπορεί να υπάρχει κόστος παρακολούθησης της εκδήλωσης. Υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος αρκεί μόνο για να καλύψει το πραγματικό κόστος της διοργάνωσης της εκδήλωσης ή, εάν υπάρχει κέρδος, τα χρήματα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και όχι για εμπορικό σκοπό, και σε αυτή την περίπτωση η βίζα Β-2 σας καλύπτει.

Σημείωση: Ερασιτέχνης είναι αυτός ο οποίος συνήθως δίνει παραστάσεις χωρίς να λάβει αμοιβή (εκτός των χρημάτων για τα έξοδά του). Ένας καλλιτέχνης ο οποίος συνήθως πληρώνεται,  δεν δικαιούται βίζα Β-2 ακόμη και αν δεν βιοπορίζεται από την τέχνη του.

Ερασιτέχνης αθλητής:

Άτομα ή ομάδα ερασιτεχνών αθλητών που αγωνίζονται σε αθλητικό γεγονός για το οποίο δεν θα λάβουν καμία πληρωμή, εκτός από τα συνεπαγόμενα έξοδα, ενδέχεται να δικαιούνται βίζα Β-2.

Σημείωση: Ερασιτέχνης αθλητής είναι αυτός ο οποίος συνήθως αγωνίζεται χωρίς να λάβει αμοιβή (εκτός των χρημάτων για τα έξοδά του). Ένας αθλητής, ο οποίος συνήθως πληρώνεται, δεν δικαιούται βίζα Β-2 ακόμη και αν δεν βιοπορίζεται από την αθλητική του δραστηριότητα.

 

Tags:


Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση για ESTA σήμερα. Κάντε κλικ εδώ.